TGHS
Thế giới học sinh: chia sẻ, kết nối, học hành

TGHS

Thế giới học sinh - The gioi hoc sinh - TGHS
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share|

View topic_body ngang đẹp-có nút cảm ơn, không lỗi, load nhẹ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp
Đại tá
Đại tá

Cáo Xám
Posts : 59
Points : 150
Thanked : 5
Join date : 24/01/2012
Status : Tình yêu là bất tử , chỉ có người yêu là thay đổi.
Thông Tin Cáo Xám
Click để biết chi tiết! Posts : 59
Points : 150
Thanked : 5
Join date : 24/01/2012
Status : Tình yêu là bất tử , chỉ có người yêu là thay đổi.
Hiện đang:
Xem lý lịch thành viên
Bài gửiTiêu đề: View topic_body ngang đẹp-có nút cảm ơn, không lỗi, load nhẹ... Tue Jan 24, 2012 5:56 pm
Tình yêu là bất tử , chỉ có người yêu là thay đổi.

Code:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}';
var multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}';
//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">

  <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
        <span class="nav">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle"

border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authpost -->
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
        </span>
      </td>
            <!-- BEGIN insert_plus_menu -->
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
        <span class="smallfont bold">
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
              insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
        </span>
      </td>
      <!-- END insert_plus_menu -->
  </tr>
</table>


<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="right">
      <td class="catHead" colspan="2" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td width="9%" class="tcat" height="28"></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" class="tcat"><!-- google_ad_section_start -->

<!--

google_ad_section_end --></td>
<td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="tcat"><a

href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="alt1" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{PAGINATION}</span></td>
  </tr>
 
  {POLL_DISPLAY}
  <!-- BEGIN postrow -->
  <!-- BEGIN displayed -->
<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr><td  class="thead" height="20" colspan="3"><span class="smallfont">  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}"

alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td></tr>
<table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" width="100%">

      <td background=" http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/bgavat11.png " width="100%" height="6">
        <img src=" http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/bgavat12.png " width="100%" height="6" alt=""></td>
   
 

  </td></table>
  <tr class="post">
      <td class="alt2" valign="top" width="200" colspan="3">
               
<table cellpadding="0" cellspacing="6" border="0" width="100%">

              <tr>

                            <td class="alt2">

<table width="197" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" style="margin-top:0px;">
  <tr>
 
  </tr>
</table>
<center><font color="red">Avatar</font></center>
<table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
<td>
        <img src="http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/bgavat10.png" width="13" height="6" alt=""></td>
      <td background=" http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/bgavat11.png " width="150" height="6">
        <img src=" http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/bgavat12.png " width="4" height="6" alt=""></td>
      <td>
        <img src=" http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/bgavat13.png " width="6" height="6" alt=""></td>
  </tr>

  <tr>
      <td background=" http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/bgavat14.png " width="13" height="0">
        <img src=" http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/bgavat15.png " width="13" height="8" alt=""></td>
      <td>
        {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</td>
      <td background=" http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/bgavat16.png " width="6" height="0">
        <img src=" http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/bgavat17.png " width="6" height="1" alt=""></td>
<img src=" http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/bgavat18.png " width="6" height="1" alt=""></td>
  </tr>
  <tr>

      <td>
        <img src=" http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/bgavat19.png " width="13" height="6" alt=""></td>
      <td background=" http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/bgavat20.png " width="150" height="6">
        <img src=" http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/bgavat21.png " width="1" height="6" alt=""></td>
      <td>
        <img src=" http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/bgavat22.png " width="6" height="6" alt=""></td>
</table>
</td>
                <td align="left" width="55%">
 
<center><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>
<img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/lastpo11.gif"><font size=3><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></font><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/lastpo11.gif">
</strong>        <span class="smallfont">
     
{postrow.displayed.RANK_IMAGE}   
            </span></center>
<table cellspacing="0"
cellpadding="0"><tr><td
class="onlinetest">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table>
</td>
  <td align="left" width="30%"><span class="smallfont">

          <!-- BEGIN profile_field -->

            <table width=70%>
            <tr>
            <td style="border:1px dashed #00c200;padding:2px" cellspacing="1px" cellpadding="1px">


            {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
</td>
            </tr>
            </table> <!-- END profile_field -->
{postrow.displayed.POSTER_RPG}
</b>
</span>

        <img src=" http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/vide10.gif " alt="" style="width: 200px; height: 1px;" /></td>
                        </tr></table>
      </td>

        </tr>
<td align="center" height="27" width=100% background=" http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/p31010.gif " colspan=3>
</td>
        <tr>
      <td class="alt1" align="center" valign="top" width="100%" height="28" colspan="3">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr><td><span class="smallfont"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"

title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}</span></td>
              <td align="center" valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td valign="middle" nowrap="nowrap">
       
<!--start post cảm ơn you hack-->


<!-- BEGIN switch_vote_active -->
  <div class="vote gensmall">
  <!-- BEGIN switch_vote -->
 
<div class="vote-button"><a class="thumbnail" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src=" http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/post_t10.gif " id="Thanks button" border="0" alt="Cảm ơn bạn đã gửi bài viết này" vspace="1" /></a>

</a>

</div>

<!-- END switch_vote -->
    </div>
  <!-- END switch_vote_active -->

<!-- BEGIN switch_vote_active -->
  <div class="vote gensmall">
  <!-- BEGIN switch_vote -->
 
<div class="vote-button">
 <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}"></a></div>
 <!-- END switch_vote -->
    </div>
  <!-- END switch_vote_active -->

<!--end post cảm ơn you hack-->

{postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG} {postrow.displayed.WWW_IMG}

{postrow.displayed.AIM_IMG} {postrow.displayed.YIM_IMG} {postrow.displayed.MSN_IMG} {postrow.displayed.SKYPE_IMG}
              <script type="text/javascript"><!--
              if ( navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('mozilla') != -1 && navigator.userAgent.indexOf('5.') == -1 &&

navigator.userAgent.indexOf('6.') == -1 ) {
                  document.write('{postrow.displayed.ICQ_IMG}');
              } else {
                  document.write('</td><td> </td><td valign="top" nowrap="nowrap"><div style="position:relative"><div

style="position:absolute">{postrow.displayed.ICQ_IMG}</div><div style="position:absolute;left:3px;top:-1px">{postrow.displayed.ICQ_STATUS_IMG}</div></div>');
              }
              //-->
              </script>
              <noscript>{postrow.displayed.ICQ_IMG}</noscript>
              </td>
            </tr>  </table>  </td>  </tr><tr>
              <td colspan="2" class="hr">
                  <hr />
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2"><!-- google_ad_section_start --><tr>
 <td colspan="2">  <!-- google_ad_section_start -->
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center">
<tr>
<td style="padding: 0px"><img src=" http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/ttt01110.png"></td>
<td style="padding: 0px; width:99%" background="http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/ttt02-10.png"></td>
<td style="padding: 0px"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/tt03-310.png"></td>
</tr><tr><td valign="top" style="padding: 0px" background="http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/tt04-110.png">
<img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/tt04-110.png"></td>
<td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff"><font size=3 color=#00062e>{postrow.displayed.MESSAGE}</font>
<br><br><br><br><br><br></td>
<td style="padding: 0px" background="http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/tt06-210.png"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 0px"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/tt07-610.png"></td>
<td style="padding: 0px" background="http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/tt08-110.png"></td>
<td style="padding: 0px"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/tt09-410.png"></td>
</tr>
</table>
<p align="center">
  <!-- google_ad_section_end -->

<img align="center" src="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/signat10.gif"></img>
<center>{postrow.displayed.SIGNATURE}</center>
  <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
 </td>
</tr></p>
        </table>
        <div align="right" width="100%">{postrow.displayed.THANK_IMG}
        {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}  {postrow.displayed.EDIT_IMG}  {postrow.displayed.DELETE_IMG}  {postrow.displayed.IP_IMG}  {postrow.displayed.REPORT_IMG}</div>
      </td>
  </tr>
  </table>

  <!-- END displayed -->
  <!-- BEGIN hidden -->
<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
  </tr></table>

  <!-- END hidden -->
  <!-- END postrow -->
  <!-- BEGIN no_post -->
<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="center">
      <td class="alt1" colspan="2" height="28">
        <span class="smallfont">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
  </tr></table>
  <!-- END no_post -->
 

<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="right">
      <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td width="9%"></td>
              <td align="center" nowrap="nowrap"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle"></h1></td>
              <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a

href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
</table>

<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
      <td class="alt2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="smallfont">{PAGE_NUMBER}</span></td>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <td class="alt1" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{PAGINATION}</span></td>
      <!-- END topicpagination -->
  </tr>
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN watchtopic -->
  <tr>
      <td class="alt2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
  </tr>
  <!-- END watchtopic -->
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <tr>
      <td class="alt2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<font size="2" face="tahoma" color="green"><center>* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.

* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.

* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.</font></center>
<a name="quickreply"></a>
{QUICK_REPLY_FORM}<br/>
<!-- END switch_user_logged_in -->
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
        <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
            <tbody>
      <!-- BEGIN show_permissions -->
      <tr>
        <td class="alt2" valign="top" width="25%"><span class="smallfont">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
        <td class="alt1" valign="top" width="75%"><span class="smallfont">{S_AUTH_LIST}</span></td>
      </tr>
      <!-- END show_permissions -->
      <tr>
        <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a

class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
                  <td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><a

href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                  <!-- END show_permissions -->
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </tbody>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
        <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
            <tbody>
      <tr>
        <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a

class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><a

href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </tbody>
        </table>
      </td>
  </tr>


</table>

<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
        <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}"

align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
        </span>
      </td>
      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="smallfont">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit"

value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->
      <!-- BEGIN moderation_panel -->
      <td align="center">
        <span class="smallfont">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
      </td>
      <td align="center" width="250">
        <span class="smallfont"> </span>
      </td>
      <!-- END moderation_panel -->
  </tr>
</table>
</form>

  <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap">
{S_TOPIC_ADMIN}

        <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
            <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}
{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
        </form>
      </td>
  </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->
demo:

Code:
http://hsvl.forumotion.com/t226-topic#706

Tài sản
Xem tài sản của Cáo Xám
Chữ kí của thành viên
Bookmark and chia sẻ

Hãy cảm ơn bài viết của Cáo Xám bằng cách bấm vào nút "" nhé!!!

Tiêuđề

View topic_body ngang đẹp-có nút cảm ơn, không lỗi, load nhẹ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
.::Host upload ảnh miễn phí Clickhere!::.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
-
| CÔNG CỤ TÌM KIẾM | TÌM KIẾM THEO| Tìm kiếm nâng cao...
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Sosblog.com